top of page

Diamond Emery Strips Doektape voor Lafer Textiles Raising Sueding Machine

Diamond Emery Strip, Cloth and Tapes heeft een enkellaagse strip is bestand tegen hitte en voorkomt uitrekken Nauwkeurige plaatsing en concentratie van diamantkorrels voor de beste spanenverwijdering en koelprestaties kunnen worden aangebracht op elke verticale, horizontale of trommelzuigmachines. en concentratie voor de beste spanenverwijdering en koelprestaties. Vermindert stilstand, verhoogt de doorvoer. Produceert een perfecte afwerking en elimineert vezelbelasting door opbouw vermindert stilstandtijd voor tot wel 25% toename van de doorvoer verlengt de standtijd van het gereedschap produceert een perfecte afwerking en elimineert vezelbelasting Naadloze diamant-schuurstrips en diamantpapier voor textielzuigmachine (LAFER / CARU / UNITECH), ook textiel-sueding elimineert breuk bij de naad, waardoor een continue textiel-sueding-productie mogelijk is zonder onderbreking voor het vervangen van de strip. Strips zullen volledig slijten voordat ze vervangen moeten worden, wat resulteert in verbeterde, voorspelbare prestaties en productie. Er zijn veel machinetypes waarvoor we onze diamantslijpschuurmiddelen kunnen monteren. De machinenamen zijn, in alfabetische volgorde: Broma, Caru, Comet Unitec, Curtin-Hebert, Danti Paolo, Haining, HAS Lafer-Turk, Lafer, Lamperti, Lisa, Mario Crosta, MCS, Memnum, Sanwa, Sperotto, Sucker Muller, Xetma. The Emery Paper / Diamond Paper for Fabric Sueding Machine (LAFER / CARU / UNITECH).

kunnen perzik geweven, gebreide en kettinggebreide stoffen van 80 - 500 g / m2. Stroken en platen kunnen worden geleverd voor trapeziummachines of in lengtes tot 20 meter.Geschikte maten beschikbaar voor alle horizontale, verticale of tamboerige diamant-perzikmachines.Wet Emerizing Single Trapezoid, Double Trapezoid beschikbaar Standaardbreedtes van 1900 of 2800 mm.
3: "x 264" 220Grit (met of zonder joint)
3 "x 264" 400Grit (met of zonder voeg)
3 "x 264" 600Grit (met of zonder voeg)
1900mm x 230mm 220Grit (zonder voeg)
1900mm x 230mm 400Grit (zonder voeg)
1900mm x 230mm 600Grit (zonder voeg)

1900x1600 / 52mm 220Grit (zonder voeg)

1900x1600 / 52mm 400Grit (zonder voeg)

1900x1600 / 52mm 600Grit (zonder voeg)
Voordelen:
- het Emery Paper is goed gemengd
- duurzaam en met lange levensuur
- verkort de tijd voor het stoppen van de machine
- kan op maat gemaakt worden voor uw eigen maat!
Superabrasive sueding voordelen:
- Beschikbare korrels: 220, 400, 600,
- Beschikbare maten: 3 "x264" en 75 mm x 6900 mm en 100 mm x 100000 mm en 1900 mm x 230 mm
- Compatibel met alle toonaangevende machines, zowel nat als droog te gebruiken.
Passend: alle verticale, horizontale of drummachines

Lafer Diamond Emery Cloth

5500x75mm

Seamless Diamond Strips for Textile Sueding

Our LAFER Diamond Emery Paper and Seamless Diamond strip s are specifically designed for Fabric Sueding Machines, such as LAFER, CARU, and UNITECH. With our diamond abrasive strip s and paper, you can eliminate breakage at the seam, allowing for continuous production without interruption for strip replacement. Our strips will completely wear before needing replacement, resulting in increased, predictable performance and production.

Lafer Diamond Emery Cloth

11300x150mm

Seamless Diamond Strips for Textile Sueding

Our LAFER Diamond Emery Paper and Seamless Diamond strip s are specifically designed for Fabric Sueding Machines, such as LAFER, CARU, and UNITECH. With our diamond abrasive strip s and paper, you can eliminate breakage at the seam, allowing for continuous production without interruption for strip replacement. Our strips will completely wear before needing replacement, resulting in increased, predictable performance and production.

Lafer Diamond Emery Cloth

6000x75mm

Seamless Diamond Strips for Textile Sueding

Our LAFER Diamond Emery Paper and Seamless Diamond strip s are specifically designed for Fabric Sueding Machines, such as LAFER, CARU, and UNITECH. With our diamond abrasive strip s and paper, you can eliminate breakage at the seam, allowing for continuous production without interruption for strip replacement. Our strips will completely wear before needing replacement, resulting in increased, predictable performance and production.

Lafer Diamond Emery Cloth

1900x230mm

Seamless Diamond Strips for Textile Sueding

Our LAFER Diamond Emery Paper and Seamless Diamond strip s are specifically designed for Fabric Sueding Machines, such as LAFER, CARU, and UNITECH. With our diamond abrasive strip s and paper, you can eliminate breakage at the seam, allowing for continuous production without interruption for strip replacement. Our strips will completely wear before needing replacement, resulting in increased, predictable performance and production.

Lafer Diamond Emery Cloth

125000x100mm

Seamless Diamond Strips for Textile Sueding

Our LAFER Diamond Emery Paper and Seamless Diamond strip s are specifically designed for Fabric Sueding Machines, such as LAFER, CARU, and UNITECH. With our diamond abrasive strip s and paper, you can eliminate breakage at the seam, allowing for continuous production without interruption for strip replacement. Our strips will completely wear before needing replacement, resulting in increased, predictable performance and production.

Lafer Diamond Emery Cloth

7800x75mm

Seamless Diamond Strips for Textile Sueding

Our LAFER Diamond Emery Paper and Seamless Diamond strip s are specifically designed for Fabric Sueding Machines, such as LAFER, CARU, and UNITECH. With our diamond abrasive strip s and paper, you can eliminate breakage at the seam, allowing for continuous production without interruption for strip replacement. Our strips will completely wear before needing replacement, resulting in increased, predictable performance and production.

Lafer Diamond Emery Cloth

6200x75mm

Seamless Diamond Strips for Textile Sueding

Our LAFER Diamond Emery Paper and Seamless Diamond strip s are specifically designed for Fabric Sueding Machines, such as LAFER, CARU, and UNITECH. With our diamond abrasive strip s and paper, you can eliminate breakage at the seam, allowing for continuous production without interruption for strip replacement. Our strips will completely wear before needing replacement, resulting in increased, predictable performance and production.

Lafer Diamond Emery Cloth

9600x150mm

Seamless Diamond Strips for Textile Sueding

Our LAFER Diamond Emery Paper and Seamless Diamond strip s are specifically designed for Fabric Sueding Machines, such as LAFER, CARU, and UNITECH. With our diamond abrasive strip s and paper, you can eliminate breakage at the seam, allowing for continuous production without interruption for strip replacement. Our strips will completely wear before needing replacement, resulting in increased, predictable performance and production.

Lafer Diamond Emery Cloth

3x264inch

Seamless Diamond Strips for Textile Sueding

Our LAFER Diamond Emery Paper and Seamless Diamond strip s are specifically designed for Fabric Sueding Machines, such as LAFER, CARU, and UNITECH. With our diamond abrasive strip s and paper, you can eliminate breakage at the seam, allowing for continuous production without interruption for strip replacement. Our strips will completely wear before needing replacement, resulting in increased, predictable performance and production.

Lafer Diamond Emery Cloth

1900x1600mm

Seamless Diamond Strips for Textile Sueding

Our LAFER Diamond Emery Paper and Seamless Diamond strip s are specifically designed for Fabric Sueding Machines, such as LAFER, CARU, and UNITECH. With our diamond abrasive strip s and paper, you can eliminate breakage at the seam, allowing for continuous production without interruption for strip replacement. Our strips will completely wear before needing replacement, resulting in increased, predictable performance and production.

Lafer Diamond Emery Cloth

6600x75mm

Seamless Diamond Strips for Textile Sueding

Our LAFER Diamond Emery Paper and Seamless Diamond strip s are specifically designed for Fabric Sueding Machines, such as LAFER, CARU, and UNITECH. With our diamond abrasive strip s and paper, you can eliminate breakage at the seam, allowing for continuous production without interruption for strip replacement. Our strips will completely wear before needing replacement, resulting in increased, predictable performance and production.

Performance

 1. Swarf Removal: These products feature precise diamond pellet placement and concentration, ensuring efficient swarf (fabric fuzz) removal during the sueding process. This results in a cleaner and more precise suede finish on textiles.

 2. Cool Performance: The single-layer strip design resists heat buildup, preventing stretching and enhancing the longevity of machinery. This cool performance ensures a sustained and consistent suede finish over extended production periods.

 3. Seamless Performance: Diamond Emery Paper and Seamless Diamond Strips are specially crafted to eliminate seam breakage during sueding operations. This means uninterrupted production without frequent strip replacement, leading to predictable performance and increased production output.

 4. Compatibility: These diamond abrasive products are compatible with a wide range of sueding machines, including Broma, Comet Unitec, Curtin-Hebert, Danti Paolo, Haining, HAS Lafer-Turk, Lafer, Lamperti, Lisa, Mario Crosta, MCS, Memnum, Sanwa, Sperotto, Sucker Muller, and Xetma.

 5. Abrasive Material: Diamond emery tapes are coated with industrial-grade synthetic diamonds, which are extremely hard and durable. This makes them highly effective for abrasive applications.

 6. Flexible Base: These tapes typically have a flexible backing material (often polyester or cloth) that allows them to conform to different shapes and surfaces, making them versatile for textile applications.

 7. Grit Size: Diamond emery tapes come in various grit sizes, allowing for customization based on the specific textile material and the desired level of abrasion.

 8. Longevity: Diamonds are known for their exceptional durability. Diamond emery tapes have a longer lifespan compared to traditional abrasive materials like sandpaper or emery cloth.

 9. Precision: They provide precise and consistent abrasion, which is crucial in the textile industry for achieving the desired texture, finish, or surface treatment.

 10. Well-mixed Emery Paper for uniform performance.

 11. Exceptional durability and long service life.

 12. Minimizes machine downtime, resulting in increased efficiency.

 13. Customizable sizes to fit your specific needs.

 14. Available in various sizes to accommodate different sueding machines.

 15. Compatible with both wet and dry sueding processes.

 16. Suitable for use with vertical, horizontal, or drum sueding machines.

Grit Range

Diamond Emery Strips, Diamond Emery Cloth, and Diamond Emery Tapes are engineered for superior sueding in the textile industry. They are specifically designed to enhance the performance of Fabric Sueding Machines like LAFER, CARU, and UNITECH. These diamond abrasive products excel in providing a consistent and high-quality suede finish on fabrics, making them suitable for various types of textiles, including woven, knitted, and warp-knitted fabrics within the range of 80 to 500 gsm (grams per square meter).

 1. The available grit sizes for Diamond Emery Strip include 220 Grit, 400 Grit, and 600 Grit. The standard sizes are as follow

Application

 1. Textile Surface Preparation: Diamond emery tapes are used for preparing textile surfaces, such as smoothing, polishing, or deburring woven or non-woven fabrics. They can help ensure the textile surface meets quality standards.

 2. Cutting and Slitting: These tapes are used for cutting and slitting textiles, including fabrics, tapes, ribbons, and other textile materials. Their precise abrasion ensures clean cuts and edges.

 3. Splicing and Joining: In the textile industry, splicing or joining different sections of fabric or materials is common. Diamond emery tapes help create smooth and strong splices and joints.

 4. Grinding and Polishing: For specialized applications, such as making fine adjustments to textile machinery components or polishing textile-related tools, diamond emery tapes are used to achieve the desired surface finish.

 5. Maintenance and Repair: Textile machinery and equipment often require maintenance and occasional repairs. Diamond emery tapes can be used to restore or refine components, ensuring optimal performance.

 6. Quality Control: Textile manufacturers use diamond emery tapes as a tool for quality control. By carefully sanding or abrading textile samples, they can assess the fabric's texture, color, and overall finish.

 7. Custom Fabrication: Some textile-related products require intricate shaping or detailing. Diamond emery tapes enable the precision shaping of textile components for custom or specialized products.

 8. In summary, diamond emery tapes play a crucial role in the textile industry by offering precision abrasion and surface treatment solutions. Their durability and flexibility make them valuable tools for a wide range of applications, from preparing textile surfaces to cutting, splicing, and maintaining textile machinery and components.

Diamension

 1. Dimension: 3 "x 264" 600Grit;1900mm x 230mm;1900x1600/52mm;125000x100mm;   6600x75mm;  7800x75mm ; 6000x75mm ; 9600x150mm;  11300x150mm ; 6200x75mm ;  5500x75mm 

 2. Customized:customized to meet specific size requirements based on your particular needs and applications. Customized sizes offer the flexibility to adapt to various projects and surfaces. Whether you require smaller sheets for precision work or larger sheets for more extensive tasks, Our factory can often accommodate your requests for diamond sandpaper sheets in the size that best suits your requirements. When ordering customized sizes, be sure to provide the dimensions and quantity needed to ensure you receive the tailored product you require.

How to Buy

Request an Equipment  Quote
Ready to buy stuff from Flexible,Request a quote now.
Become a Delare
Becoming a Flexbile Authorized Dealer
Shop
Browse Parts and equpments on our store
Solution
Flexbile solutions to help you tackle any challenge

Reviews

Opmerkingen

Deine Meinung teilenJetzt den ersten Kommentar verfassen.

FAQ

Q: How do you use a diamond pad?

A diamond hand pad is a handheld abrasive tool with a flexible surface coated with diamond particles. It is used for grinding, smoothing, and polishing various materials, including stone, concrete, glass, and metal.

Q: How do I choose the right grit size for my project?

Select the grit size based on the initial condition of your workpiece and the desired level of surface finish. Coarse grits are suitable for rough grinding, while finer grits are used for smoothing and polishing.

Q: What safety precautions should I take when using diamond hand pads?

Wear safety goggles, a dust mask, and gloves to protect yourself from dust and debris. Additionally, work in a well-ventilated area or wear a respirator if working with fine dust particles.

Q: How do I maintain and clean my diamond hand pad?

After use, rinse the diamond hand pad with clean water to remove debris and residues. Gently pat it dry or allow it to air dry. Proper maintenance can prolong the pad's lifespan.

Q: What are some common applications for diamond hand pads?

Wear safety goggles, a dust mask, and gloves to protect yourself from dust and debris. Additionally, work in a well-ventilated area or wear a respirator if working with fine dust particles.

Q: What are the common grit sizes for diamond hand pads?

Diamond hand pads come in a range of grit sizes, from coarse (e.g., 50 grit) to fine (e.g., 3000 grit). The choice of grit depends on the specific task, with coarser grits used for material removal and finer grits for polishing.

Q: Do I need to use water or lubricant with a diamond hand pad?

Yes, using water or a specific lubricant is often necessary. It helps keep the surface cool, prevents overheating, and improves the effectiveness of the diamond particles in grinding and polishing. Some materials require dry grinding, so it's essential to check the manufacturer's recommendations.

Q: Can I use a diamond hand pad for dry grinding and wet grinding?

The suitability of a diamond hand pad for dry or wet grinding depends on the material and the pad itself. Some diamond hand pads are designed for wet use, while others are suitable for dry grinding. Check the manufacturer's specifications for guidance.

Q: Can diamond hand pads be used on curved or irregular surfaces?

Yes, diamond hand pads are versatile and can be used on flat, curved, or irregular surfaces. Their flexibility allows for contouring and shaping of various workpieces.

Q: Can I achieve a high-polish finish with a diamond hand pad?

Yes, with the right technique and progression through finer grits, you can achieve a high-polish finish on various materials using diamond hand pads. The finest grits are typically used for the polishing stage.

Diamond Abrasive Products
Diamond Abrasive Products
bottom of page