Diamond Disc en Lap

Als u een slijpschijf met diamantcoating en een magentische achterkant wilt gebruiken, selecteer dan een metalen master lap, anders gebruikt u de plastic en aluminium steunplaat met drukgevoelige lijm en velcro. Diamond Plated Disc en Flat Laps is het perfecte gereedschap voor de commerciële snijder of serieuze hobbyist. Diamanten topplaten van slechts 1,0 mm dik zijn eenvoudig aan te brengen op achterplaten. Alle ruggen van diamanten bovenplaten-overlappingen kunnen drukgevoelig, magnetisch en niet-ondersteund zijn. Diamantschijven en lap zijn verkrijgbaar in een breed scala van maaswijdtes voor grof slijpen en fijn slijpen van alle kostbare edelsteen materiaaltoepassingen, waaronder het uitvoeren van ruw en fijn slijpen op facetmateriaal plus algemeen lapidair slijpen wanneer precisie vereist is. Een gecontroleerde concentratie van diamant gebonden op een precisie achterplaat zorgt voor een consistent slijpen en oppervlakteafwerking. Diamantschijven kunnen op een precisiegeslepen steun worden geplaatst, zoals een master lap in plastic, metaal en aluminium materialen.
• Diamond Grits verwijdert glazuurdruppels of hooggebakken klei of glas.
• Diamantslijpmiddel maalt aardewerk sneller.
• Zet de voet waterpas van een pot die tijdens het bakken kromgetrokken is.
• Schil en plak de achterkant om de schijf aan een knuppel te bevestigen.
• Veel beter dan slijpen met siliciumcarbide.

6" Diamond Faceting Flat Plate Laps and Disc

US$5-15

Diamond Disc and Laps is the perfect tool for the commercial cutter or serious hobbyist. Diamond top plates just 1.0mm thickness is easy to apply to backing plates. All diamond top plates can come with PSA, Magnetic and Without Backing. Diamond discs are available in a wide range of mesh sizes for rough grinding and fine grinding of all precious gem material applications include performing rough and fine grinding on faceting material plus general lapidary grinding when precision is required. A controlled concentration of diamond bonded onto a precision backing plate ensures consistent grinding and surface finishes. Diamond discs can put on a precision ground.​

8" Diamond Faceting Flat Plate Laps and Disc

US$8-30

Diamond Faceting Flat Plate Laps and Discs is the perfect tool for the commercial cutter or serious hobbyist. Diamond top plates just 1.0mm thickness is easy to apply to backing plates. All diamond top plates can come with PSA, Magnetic and Without Backing. Diamond discs are available in a wide range of mesh sizes for rough grinding and fine grinding of all precious gem material applications include performing rough and fine grinding on faceting material plus general lapidary grinding when precision is required. A controlled concentration of diamond bonded onto a precision backing plate ensures consistent grinding and surface finishes. Diamond discs can put on a precision ground.​

6" Diamond Full Face Faceting Flat Plate Laps and Disc

US$5-15

Our full face diamond flat laps are manufactured using the highest quality diamonds to provide you a longer grinding life and clean, faster cutting. They are nickel electroplated using commercial grade diamonds uniformly onto a 1mm thick steel plate. That steel plate can used the Pressure Sensitive Adhesive Backing then bonded to a 1/4″ thick aluminum base with a 1/4″-20 thread on the backside. Since these full face laps do not arbor holes in the middle of them like most laps do, this allows you more surface area to grind larger pieces.We offer a variety of different grits, ranging from 60 to 3,000.

8" Diamond Full Face Faceting Flat Plate Laps and Disc

US$8-30

Our full face diamond flat laps are manufactured using the highest quality diamonds to provide you a longer grinding life and clean, faster cutting. They are nickel electroplated using commercial grade diamonds uniformly onto a 1mm thick steel plate. That steel plate can used the Pressure Sensitive Adhesive Backing then bonded to a 1/4″ thick aluminum base with a 1/4″-20 thread on the backside. Since these full face laps do not arbor holes in the middle of them like most laps do, this allows you more surface area to grind larger pieces.We offer a variety of different grits, ranging from 60 to 3,000.

6" Diamond Full Face Dot Flat Plate Laps and Disc

US$5-30

Diamond Dot Electroplated  Abrasives are precision abrasives. This product is a thin solid sheet of springy metal, with dots of diamond abrasive electroplated directly to the base sheet.We use 100%  diamonds Diamond electroplated onto the surface with nickel. This creates a highly durable, rust free disk for all your grinding needs. The back of the disk has a rubberized magnetic applied to it which allows for easy application to the metal wheel head of your grinder.This magnetic system makes changing from one grit to the next extremely easy. Our Diamond dots cannot pull up or fall off to create bare sections or cause cutting or gouging of the material. The thin metal backing helps the abrasive lay flat and produces a even sharp facet or bevel when required and prevents uncontrolled scratching of the finished surface around the area to be worked.Diamond Disk only 2.3mm thickness with magnetic backing, It easily rectify the distortion of disc and flat attach it to plates of grinder.

8" Diamond Full Face Dot Flat Plate Laps and Disc

US$5-30

Diamond Dot Electroplated  Abrasives are precision abrasives. This product is a thin solid sheet of springy metal, with dots of diamond abrasive electroplated directly to the base sheet.We use 100%  diamonds Diamond electroplated onto the surface with nickel. This creates a highly durable, rust free disk for all your grinding needs. The back of the disk has a rubberized magnetic applied to it which allows for easy application to the metal wheel head of your grinder.This magnetic system makes changing from one grit to the next extremely easy. Our Diamond dots cannot pull up or fall off to create bare sections or cause cutting or gouging of the material. The thin metal backing helps the abrasive lay flat and produces a even sharp facet or bevel when required and prevents uncontrolled scratching of the finished surface around the area to be worked.Diamond Disk only 2.3mm thickness with magnetic backing, It easily rectify the distortion of disc and flat attach it to plates of grinder.

1 / 1

Please reload